Даярдоо программасы

Даярдоо программасы окуу жылында 33 жумадан ашуун 3 семестрге созулган интенсивдүү академиялык программа болуп саналат; БАУда окуунун кийинки жылдарынан 7 аптага узагыраак.

Жума сайын сиз 20 саат англис тили сабагын, 4 саат математиканы, 3 саат табигый илимдерди окуп, 3 саат бою лабораторияда убакыт өткөрөсүз. Ошондой эле 4-6 саат эксперименталдык математика жана табигый илимдер боюнча көнүгүүлөрдү аткарып, 4 сааттан 6 саатка чейин практикалык сабактарды өтөсүз. 3-семестрде тандап алган предметтин негизинде изилдөө иштерин жүргүзүүгө 40 саат бөлүнөт.

БАУнун даярдоо курсунун программасы Канаданын Сенека Колледжи менен биргеликте иштелип чыккан. Даярдоо программасынын бардык окутуучулары - эл аралык деңгээлде таанылган мекемелерден окутуу боюнча күбөлүктөрүн алган жана магистр даражасы/же тиешелүү окутуу тажрыйбасы бар мугалимдер.

Математика боюнча курстар

 • Дискреттик математика: эсептелиши жана багыттары: кыймыл жана өзгөрүүнү эсептөө, ирет жана логика;
 • Математикадагы өркүндөтүлгөн темалар;
 • Реалдуу дүйнөнүн математикасы;
 • Практикалык сабактар.

Англис тили курстары

 • Академиялык англис тили: сынчыл ой жүгүртүү жана предметтер аралык ыкма;
 • Академиялык жазуу: изилдөө, адабий жана адабий эмес тил;
 • Академиялык, илимий жана бизнес жазуу;
 • Практикалык сабактар.

Илимий курстар

 • Илимий усул: суу, жер, өрт жана аба;
 • Илимий иликтөө: Табигый жана жасалма айлана чөйрө;
 • Өркүндөтүлгөн илимий темалар;
 • Лабораториялык илимий курстар; жана
 • Реалдуу шарттар үчүн илим;
 • Практикалык сабактар.

Адистик боюнча курстар