Кыргызстан-Тажикстан чек арасындагы жамааттардагы социалдык биримдүүлүктүн жана чыңалуунун чакырыктары

Size: 1MB
Date: 24 October 2018
Download PDF
Абстракт
Бул отчет Кыргызстан менен Таджикистан эгемендүүлүк алгандан кийин эки мамлекеттин ортосунда пайда болгон чек ара аймактардагы социалдык биримдик жана чыр-чатактар маселелерине арналган. Билим - мамиле -  өнөр методологиясынын негизинде, бул изилдөө чек ара аймактарында жашаган коомчулуктардын ортосундагы социалдык биримдикти курууда негизги ролду ойногон акторлор менен мейкиндиктерди талдайт. Терең интервьюлар аркылуу жана жергиликтүү чек ара аймактарда өмүр сүргөн үй-бүлөлөр менен бирге жашап жүрүп чогултулган маалыматтын негизинде, бул изилдөө эки мисалды талдайт. Биринчи мисал Достук (Кыргызстан) жана Чоркыштак (Таджикистан) айылдарын чек ара режиминин өзгөрүүсү жана жаңы транспорттук инфраструктураны куруу аркылуу сүрөттөп берет. Экинчи мисал Кара-Бак (Кыргызстан) жана Лакон (Таджикистан) айылдарынын ортосундагы болгон социалдык биримдикке Советтик агрардык саясатынын жана жеке ишкерлердин желелеринин таасирин изилдейт.

Берилген отчет Борбордук Азия Университетинин Тоолуу Аймактарды Изилдөө Институтунун буйрутмасынын негизинде, АКШнын Тынчтык Институту тарабынан колдоого алынган «Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы чыр-чатактарды чечүүнү жана социалдык биримдүүлүктү алдыга жылдыруу» долбоорунун алкагында автор тарабынан даярдалды. Отчет Борбордук Азия Университетинин жана Тынчтык Институтунун көз-карашын жана ой-пикирин билдирбейт. Бул отчеттун мазмуну үчүн автор жооптуу.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more