Борбордук Азия Университетинин (БАУ) «Маданий мурастар» сериясынын китептери акысыз жүктөп алууга коюлду

Date: 24 April 2020
Борбордук Азия Университетинин (БАУ) Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер боюнча бөлүмү (ММГИБ) БАУнун сайтына «Маданий мурастар» китептер сериясы боюнча бир нече басылмаларды эркин жүктөп алуу үчүн жайгаштырды: https://ucentralasia.org/Research/CulturalHeritageBookSeries/RU.

Басылмалар англис, орус жана кыргыз тилдеринде жеткиликтүү, ошондой эле кеңири темаларга арналган, алардын ичинде кыргыздардын, Борбордук Азия менен Памир элдеринин тарыхы жана маданияты тууралуу да камтылган. Аталган басылмалар өз ичине төмөнкү бешилтиктерди камтыйт: «Памирдин музыка өнөрү», «Памир кыргыздарынын кошок ырлары», «Советтик Өзбекстандагы кыргыз чабандары: тарыхый-этнографиялык баяндоо», «Тянь-Шандын байыркы эстеликтери» ж.б.у.с. Муну менен бир катар ММГИБнин изилдөөлөр боюнча 5 отчетун дагы акысыз жүктөп алууга болот ОКНГН: https://ucentralasia.org/Research/ResearchPapers/RU.  


Китептер сериясынын максаты – ар түрдүү маданият менен ар кыл муундардын өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара түшүнүүчүлүктү өнүктүрүү болуп саналат. Ал үчүн жаңычыл темаларды сапаттуу изилдөөдө Борбордук Азиянын окумуштууларына колдоолор көрсөтүлүп, алардын эмгектери басып чыгарылып жатат, изилденип жаткан аймактардын ар кыл чөйрөлөрүнүн ортосунда жана жалпы эле дүйнө жүзүнө таркатылып жатат. Басып чыгарылган китептерди БАУнун Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер боюнча бөлүмүнөн төмөнкү электрондук дарекке байланышуу менен алууга болот: publications@ucentralasia.org

Салттуу билимдердин алып жүрүүчү ээлери карып бара жатат, мунун баары чектелген ресурстар, миграция жана сырткы таасирлер менен бир катарда бул билимдерди жоголуп кетүү коркунучуна дуушар кылып жатат. БАУнун миссиясынын маанилүү бөлүгү – аймактын элдерине келечек муундарга кайталангыс жана ар түрдүү маданий мурастарды сактоого жардам берүү, бул иште китептер сериясы эң маанилүү ролду ойнойт.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more